Segueix-nos

La història

Fins a començament del segle XX, l’Alt Urgell i la Cerdanya eren comarques agrícoles
dedicades principalment al conreu de vinya i cereals.

Quan a principis de segle la fil·loxera va devastar la vinya, va destruir el principal recurs agrícola d’aquestes comarques, de manera que calia trobar alternatives.

En aquesta zona, de tradició formatgera molt antiga, s’elaborava formatge en les bordes i masos per al consum familiar. Els petits excedents produïts es venien en les fires d’àmbit local i comarcal. Així, mentre el conreu de la vinya anava retrocedint, les pastures i el nombre de vaques anava augmentant. 

En aquest context, el 1915 es va fundar la Cooperativa CADÍ amb l’objectiu de produir i comercialitzar la carn de boví. 

En aquest context, el 1915 es va fundar la Cooperativa CADÍ
amb l’objectiu de produir i comercialitzar la carn de boví.

Entre els anys 1940 i 1960, aquest va ser el principal tipus de formatge comercialitzat als grans nuclis de població de Catalunya, com ara Barcelona, aconseguint una gran reputació.

L’increment de la producció càrnia va comportar l’aparició d’un excedent de llet al qual calia trobar sortida . Això va fer que apareguessin les primeres elaboracions industrials de mantega i formatge.

Al mateix temps, alguns ramaders de la Cooperativa van decidir importar bestiar suís, un bon productor de llet, creuant els sementals amb els exemplars més lleters de les races autòctones.

Entre els anys 1940 i 1960, aquest va ser el principal tipus de formatge comercialitzat als grans nuclis de població de Catalunya, com ara Barcelona, aconseguint una gran reputació

L’elaboració del formatge, que va originar-se a partir de la tradició artesana,
va anar incorporant progressivament noves tècniques per a la millora de la qualitat.

El 9 d’octubre del 2015, la Cooperativa CADÍ va commemorar els seus orígens amb motiu del seu centenari i aquest 2020, celebra el seu 105 aniversari.

Les possibilitats del transport lleter, la reactivació del mercat i els inicis de la mecanització del camp, amb la introducció del tractor i de la munyidora automàtica a les explotacions, van afavorir, a partir del 1950, un creixement sostingut de la producció, que segueix fins a l’actualitat.

L’elaboració del formatge, que va originar-se a partir de la tradició artesana, va anar incorporant progressivament noves tècniques per a la millora de la qualitat, que s’han anat desenvolupant fins avui dia, i que van propiciar que l’any 2000 s’assolís el reconeixement comunitari com a Denominació d’Origen Protegida (D.O.P.), per al formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i l’any 2003 per la mantega.

El 9 d’octubre del 2015, la Cooperativa CADÍ va commemorar els seus orígens amb motiu del seu centenari i aquest 2020, celebra el seu 105 aniversari.