• +20-800-33-000
 • Regione Venetta, 21/100, Milano, Italy
 • Monday-Sunday 9:00 - 23:00

Avís legal

1.- Titularitat de la web. El domini web www.cadi.es és titularitat de CADÍ S.C.C.Ltda amb NIF F25002338 i domicili social al C/Sant Ermengol nº37 – 25700 La Seu d’Urgell (Lleida), que es troba inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número 114 clau LL. El telèfon de contacte és 973350025 i l’e-mail és cadi@cadi.es.

2.- Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny són de titularitat exclusiva de CADÍ S.C.C.Ltda. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial, sense l’autorització expressa de CADÍ S.C.C.Ltda.

Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta web estan protegits per la llei. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de titularitat nostra o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o el del seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús de la pàgina web o els seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logos, i signes distintius en ella inclosos.
L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que apareix en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.

3.- Contingut de la webCADÍ S.C.C.Ltda es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar, la informació continguda, la configuració i la presentació de la pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, així com a restringir o no permetre l’accés a dita informació.

CADÍ S.C.C.Ltda no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o el contingut de tots els articles continguts en la pàgina WEB siguin exactes o complets, i refusa qualsevol responsabilitat per errors o omissions en aquests elements.
CADÍ S.C.C.Ltda no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de webs de tercers, pel que no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

4.- Accés i utilització de la web. L’accés i navegació en aquesta web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El sol fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre CADÍ S.C.C.Ltda i l’usuari.
CADÍ S.C.C.Ltda no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
CADÍ S.C.C.Ltda no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a l’empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa de Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CADI S.C.C.Ltda. Tampoc es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquesta pàgina web.

5.- Protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del tractament: la identificació del responsable del tractament es troba al punt 1 del present avís legal.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que ens pugui facilitar a través del formulari de la pàgina web, els diferents correus electrònics que apareixen a la nostra pàgina web, així com les que ens remeti en els correus electrònics de la nostra entitat, seran recollides per:

 • Gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat
 • Gestionar la relació que ens vincula
 • Gestionar els processos de selecció

Les dades sol·licitades són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per gestionar les citades finalitats i en cap cas està obligat a facilitar-les. La negativa a subministrar-les pot implicar no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. 

Base legal pel tractament de les dades personals

La base legal pel tractament de les seves dades és la relació contractual que ens vincula o el consentiment que dona l’interessat a l’acceptar la present política de privacitat a l’enviar el formulari.

Cessió de les dades

L’informem que les seves dades només seran cedides en els casos legalment establerts o per qüestions necessàries per la prestació del servei.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la vigència de la relació que ens vincula, un cop finalitzi es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

Les dades personals proporcionades per participar en els processos de selecció de CADÍ S.C.C.Ltda es conservaran un període d’un any.

Drets dels interessats

Els titulars de les dades personals tenen dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
 • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

El titular pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant escrit dirigit a CADÍ S.C.C. Ltda, carrer Sant Ermengol, núm. 37, La Seu d’Urgell 25700-Lleida, referència “Protecció de Dades”.
 • Mitjançant correu electrònic a l’adreça cadi@cadi.es indicant a l’assumpte la referència “Protecció de Dades”.